Publicatie

Verbeteren van therapietrouw in de huisartspraktijk.

Dijk, L. van. Verbeteren van therapietrouw in de huisartspraktijk. Bijblijven: 2007, 23(7), 35-40
Download de PDF
Het adequaat gebruiken van geneesmiddelen is voor patiënten niet altijd eenvoudig. Geneesmiddelen kunnen bijvoorbeeld bijwerkingen geven waardoor het niet prettig is ze te gebruiken. Ook kan het zijn dat de patiënt zich na een tijdje beter voelt en daarom stopt met het innemen. Daarbij komt dat patiënten er altijd aan moeten denken om ze in te nemen. Het gebeurt een deel van de patiënten dat ze dit wel eens een keer vergeten. 1 Een deel van de geneesmiddelengebruikers is soms therapieontrouw, waardoor ze niet het maximale resultaat uit de behandeling halen. Dit kan tot gevolg hebben dat deze patiënten onnodig lang met hun klachten blijven rondlopen of dat ze zich minder goed voelen. Ook kunnen zij eerder medische complicaties krijgen, wat kosten voor de gezondheidszorg met zich meebrengt. In 2003 bracht de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een uitgebreid rapport uit over therapietrouw. 2 Een belangrijke conclusie daarin is dat het bevorderen van therapietrouw de volksgezondheid misschien wel meer zal verbeteren dan het verder ontwikkelen van nieuwe medische behandelingen. De mate waarin patiënten therapieontrouw zijn, is de laatste decennia echter nauwelijks veranderd. 3 Momenteel staat het verbeteren van therapietrouw daarom volop in de belangstelling. Zo hebben verschillende landelijke organisaties, waaronder het Nederlands Huisartsen Genootschap, het initiatief genomen tot een Kwartiermaker Therapietrouw, die een landelijk programma met activiteiten op dit terrein voorbereidt. Belangrijk aandachtspunt is dat therapietrouw maatwerk moet zijn. (aut. ref.)