Publicatie

Publicatie datum

Verkenning van vraagstukken binnen deelnemende zorgaanbieders van Waardigheid en trots, ruimte voor verpleeghuizen: in voorbereiding op het Kennisprogramma Waardigheid en trots.

Vilans, NIVEL, RIVM, Trimbos-instituut, VU/VUmc. Verkenning van vraagstukken binnen deelnemende zorgaanbieders van Waardigheid en trots, ruimte voor verpleeghuizen: in voorbereiding op het Kennisprogramma Waardigheid en trots. Utrecht: NIVEL, Vilans, RIVM, Trimbos-instituut, VU/VUmc, 2016.
Download de PDF
Dit document schetst de beweging die in het programma Waardigheid en trots, ruimte voor verpleeghuizen op gang is gebracht bij 150 zorgaanbieders in de verpleeghuissector. Het is bedoeld als opmaat naar het kennisprogramma Waardigheid en trots dat in 2017 start. Met behulp van zes onderwerpen zijn de veranderingen, kennis en vragen uit de praktijk in kaart gebracht. Dat hebben we gedaan op basis van openbaar beschikbare projectdocumentatie en vijftien interviews met themacoördinatoren. Hieruit komen vijf vraagstukken naar voren die interessant zijn voor verdere verdieping in het kennisprogramma. Doel van met kennisprogramma is verdieping en validatie van de ontstane kennis in het programma Waardigheid en trots, ruimte voor verpleeghuizen, en de vertaling hiervan naar valide en praktische kennisproducten voor de verpleeghuissector. Aan deze verkenning hebben vier partijen bijgedragen: NIVEL, RIVM, Trimbos-instituut, VU/VUmc en Vilans.