Publicatie

Publicatie datum

Verpleeghuiszorgonderzoek: stand van zaken en relevante onderzoeksvelden.

Veer, A.J.E. de, Kerkstra, A. Verpleeghuiszorgonderzoek: stand van zaken en relevante onderzoeksvelden. Utrecht: NIVEL, 1997. 124 p.
Download de PDF
Dit advies, geschreven in opdracht van de Directie Ouderenbeleid van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, bevat een overzicht van de prioriteiten in het onderzoek naar verpleeghuiszorg. Het advies is gebaseerd op analyses van de beleidsdocumenten van de rijksoverheid en adviesorganen, de onderwerpen die in de verpleeghuissector ter sprake kwamen, de zorgvernieuwingsprojecten in de verpleeghuissector, en het lopend en afgesloten onderzoek over de periode april 1993 tot 1997. De uiteindelijke prioritering is tot stand gekomen door interviews met deskundigen te houden. Bij het rapport hoort een diskette met daarop beschrijvingen van de in het advies gebruikte zorgvernieuwingsprojecten en onderzoeken.