Publicatie

Publicatie datum

Vertrouwen in de GGZ: meer duidelijkheid gevraagd.

Friele, R.D., Verhaak, P.F.M., Andela, M. Vertrouwen in de GGZ: meer duidelijkheid gevraagd. Maandblad Geestelijke Volksgezondheid: 2000, 55(2), p. 122-133
Gegevensverzameling