Publicatie

Publicatie datum

Vervolgstappen proactieve palliatieve zorg.

Boer, K. den, Huurne, C. ter, Veer, A. de, Meijel, B. van. Vervolgstappen proactieve palliatieve zorg. Nurse Academy GGZ: 2021(2), p. 15-19.
In een eerder artikel introduceerden we de Toolkit en bijbehorende training 'Proactieve
palliatieve zorg in de GGZ' en de stappen 1 en 2 ervan. Doel is de palliatieve zorg te laten
aansluiten bij de zorgbehoeften van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening
(EPA) en hun naaste(n). In dit artikel belichten we de stappen 3, 4 en 5 uit de Toolkit.