Publicatie

Publicatie datum

Verwachtingen en ervaringen van burgers die melden bij de Inspectie Jeugdzorg.

Gennip, I.E. van, Friele, R. Verwachtingen en ervaringen van burgers die melden bij de Inspectie Jeugdzorg. Utrecht: NIVEL, 2017. 52 p.
Download de PDF
De Inspectie Jeugdzorg ontvangt jaarlijks rond de 300 meldingen van burgers over de jeugdhulp en jeugdbescherming. De Inspectie Jeugdzorg wil graag weten wat de meldende burger belangrijk vindt en wat deze verwacht van de inspectie. Om deze vraag te beantwoorden heeft de Inspectie Jeugdzorg het initiatief genomen om hier het Nivel onderzoek naar laten uitvoeren. Om zo, op basis hiervan, te komen tot een mogelijke heroriëntatie op burgermeldingen. Doel van dit onderzoek is de inspectie te ondersteunen bij een heroriëntatie op de manier waarop zij omgaat met meldingen van burgers. De werkgroep is van mening dat de inspectie nog meer gebruik kan maken van de input van burgers