Publicatie

Publicatie datum

Verwijzingen door huisartsen naar logopedisten: huisartsen en andere personen als signaleerders van stoornissen.

Bartelds, A., Dekker, J., Driessen, M.J., Stumpel, H., Winckers, M. Verwijzingen door huisartsen naar logopedisten: huisartsen en andere personen als signaleerders van stoornissen. Logopedie en Foniatrie: 1992, 64(12), p. 367-369.
Download de PDF
Gedurende twee jaar hebben de deelnemers aan de Continue Morbiditeits Registratie Nederland geregistreerd welke patiënten werden verwezen naar de logopedist, voor welke stoornissen dit gebeurde en welke personen als eersten hadden gesignaleerd dat een verwijzing was aangewezen.

Bevindingen:
- Gemiddeld werden 1,7 per 1000 patiënten per jaar verwezen; er was echter een grote interdoktervariatie.
- Een minderheid (38 procent) van de patiënten werd gesignaleerd door huisarts, patiënt zelf of ouders/verzorgers. De meerderheid werd gesignaleerd door schoolarts, schooladviesdienst, andere logopedisten, onderwijzend personeel of anderen.
- Huisartsen signaleerden vooral stem/ ademhalingsstoornissen.Taalstoornissen werden vooral gesignaleerd door schooladvies- en logopedische diensten; patiënten zelf en huisartsen speelden bij het signaleren van deze stoornissen een minder grote rol.
- Stotteren werd vooral door patiënten zelf en ouders/ verzorgers gesignaleerd, minder door schooladviesdiensten.