Publicatie

Publicatie datum

Verzorgenden over kwaliteit van de zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen.

Veer, A. de, Poortvliet, P., Vogel, B. Verzorgenden over kwaliteit van de zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen. Utrecht: NIVEL, 2004.
Download de PDF
Een op de vijf verzorgenden in verpleeg- en verzorgingshuizen zegt dat bewoners regelmatig incontinentiemateriaal (inleggers, luiers) dragen, omdat er niet genoeg tijd is om ze te helpen bij toiletbezoek. Volgens 25% van de verzorgenden zijn er op hun afdeling regelmatig of altijd verplichte toiletrondes, omdat er geen tijd is mensen te helpen op het moment dat ze aandrang hebben. Slechts 36% van de verzorgenden geeft dan ook aan voldoende tijd te hebben voor goede zorg.
Verzorgenden willen vooral dat de tijdsdruk vermindert en er meer personeel komt. Dit blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd door het NIVEL in samenwerking met de koepel van verpleegkundige en verzorgende beroepsverenigingen AVVV en het Landelijk Expertisecentrum Verpleging en Verzorging (LEVV).

Onderzocht werd hoe verzorgenden aankijken tegen de kwaliteit van zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen. Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van het Panel Verpleegkundigen en Verzorgenden, voor het onderzoek hebben 177 verzorgenden die werken in verpleeg- en verzorgingshuizen een vragenlijst ingevuld.

De AVVV vindt de uitkomsten van het onderzoek bijzonder zorgelijk en pleit voor het actief terugdringen van de zorgverschraling. De AVVV zal daarom bij de andere partijen in de ouderenzorg aandringen op een landelijk actieprogramma dat tot doel heeft de kwaliteit in de ouderenzorg te verbeteren. Ook roept de AVVV alle beroepsbeoefenaren op om binnen hun instelling in gesprek te gaan met hun directie en management om de bestaande problemen aan te kaarten. Hierbij blijft de AVVV er op aandringen dat structurele problemen worden gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Het Panel Verpleegkundigen en Verzorgenden is een samenwerkingsproject van het Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging (LEVV), de Algemene Vereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden (AVVV), en het NIVEL. Het Panel Verpleegkundigen en Verzorgenden bestaat uit 700 verpleegkundigen en verzorgenden, werkzaam in verschillende sectoren van de zorg. De leden van het panel vormen een landelijke representatieve groep.