Publicatie

Publicatie datum

Voorschrijfgedrag: valproaat.

Flinterman, L., Weesie, Y., Dijk, L. van. Voorschrijfgedrag: valproaat. Utrecht: Nivel, 2017. 24 p.
Download de PDF
In Nederland wordt valproaat gebruikt voor de behandeling van epilepsie. Daarnaast kan valproaat gebruikt worden door mensen met een bipolaire stoornis die in een manische episode zitten wanneer lithium niet werkt of wanneer hier een contra-indicatie voor bestaat.

In 2014 is er een review gepubliceerd door de PRAC (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) die aantoonde dat het gebruik van valproaat tijdens de zwangerschap een verhoogd risico geeft op ontwikkelstoornissen bij foetussen in de baarmoeder. Als gevolg hiervan zijn eind 2014 de richtlijnen voor het gebruik van valproaat verder aangescherpt. Het gebruik van valproaat door vrouwen en speciaal vrouwen in de vruchtbare leeftijd wordt afgeraden en vrouwen moeten bij de start van het gebruik van het geneesmiddel worden voorgelicht over de risico’s bij gebruik tijdens zwangerschap.

In opdracht van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen is onderzocht of valproaat in Nederland gebruikt wordt door vrouwen in de vruchtbare leeftijd en tijdens de zwangerschap in de periode 2011-2015.
De volgende vragen worden beantwoord met behulp van tabellen en figuren:
Zijn er veranderingen in het gebruik van valproaat in vergelijking met andere anti-epileptica en antipsychotica sinds de aanscherping van de richtlijnen?
Hoeveel zwangere vrouwen gebruiken valproaat in de periode voor en na de aanscherping van de richtlijnen?
Welk deel van de valproaat gebruikers in de periode 2011-2015 is een nieuwe gebruiker? (aut. ref.)