Publicatie

Publicatie datum

Voorschrijven van medicijnen door verpleegkundigen: een studie naar taakherschikking en professionele jurisdicties.

Kroezen, M. Voorschrijven van medicijnen door verpleegkundigen: een studie naar taakherschikking en professionele jurisdicties. Verpleegkunde: 2015, 30(2), 14-17
Lees online
De afgelopen decennia hebben de gelijktijdige processen van taakverschuiving en professionalisering van de verpleegkunde ertoe geleid dat verpleegkundigen nieuwe posities en taken opnemen (1-6). Een van de meest prominente ontwikkelingen in dit opzicht is de gedeeltelijke verschuiving van de taak van het voorschrijven van medicijnen van artsen naar verpleegkundigen (7,8). Dit proefschrift had tot doel het in kaart brengen van de effecten van voorschrijven door verpleegkundigen, de krachten die hebben geleid tot de introductie van voorschrijfbevoegdheid voor verpleegkundigen en de wettelijke, educatieve en organisatorische voorwaarden waaronder verpleegkundigen voorschrijven in West-Europese en Angelsaksische landen.