Publicatie

Publicatie datum

Vraag en aanbod huisartsen: bronnenoverzicht en raming 2000-2010.

Velden, L.F.J. van der, Hingstman, L. Vraag en aanbod huisartsen: bronnenoverzicht en raming 2000-2010. Utrecht: NIVEL, 2001.
Download de PDF
In opdracht van het Capaciteitsorgaan voor de medische en tandheelkundige vervolgopleidingen hebben het Nivel en Prismant, ter ondersteuning van de werkzaamheden van de Kamer Huisartsen, een studie uitgevoerd naar vraag en aanbod binnen de huisartsenzorg. In deze studie is enerzijds een inventarisatie gemaakt van de gegevens die nodig en beschikbaar zijn om vraag en aanbod in beeld te brengen. Anderzijds zijn op basis van deze inventarisatie ramingen uitgevoerd omtrent de benodigde instroom in de huisartsenopleidingen om in 2010 vraag en aanbod goed op elkaar te laten aansluiten. In dit rapport worden de uitkomsten van zowel de inventarisatie als de ramingen gepresenteerd.