Publicatie

Publicatie datum

Vraag en aanbod sociaal geneeskundigen: bronnenoverzicht en raming 2000-2010.

Velden, L.F.J. van der, Hingstman, L. Vraag en aanbod sociaal geneeskundigen: bronnenoverzicht en raming 2000-2010. Utrecht: NIVEL, 2001.
Download de PDF
In opdracht van het Capaciteitsorgaan voor de medische en tandheelkundige vervolgopleidingen hebben het Nivel en Prismant, ter ondersteuning van de werkzaamheden van de Kamer Sociaal Geneeskundigen, een studie uitgevoerd naar vraag en aanbod binnen de sociaal geneeskundige zorg. In deze studie is enerzijds een inventarisatie gemaakt van de gegevens die nodig en beschikbaar zijn om vraag en aanbod in beeld te brengen. Anderzijds zijn op basis van deze inventarisatie ramingen uitgevoerd omtrent de benodigde instroom in de sociaal geneeskundige opleidingen om in 2010 vraag en aanbod goed op elkaar te laten aansluiten. In dit rapport worden de uitkomsten van zowel de inventarisatie als de ramingen gepresenteerd.