Publicatie

Publicatie datum

Vragen om problemen: een onderzoek onder de volwassen clienten van riagg en amw.

Friele, R.D., Verhaak, P.F.M. Vragen om problemen: een onderzoek onder de volwassen clienten van riagg en amw. Utrecht: NIVEL, 1991. 109 p.
Download de PDF
In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de hulpvragen van cliënten van het AMW en de RIAGG. Beide instellingen bieden hulp bij psychosociale problemen. De vraag die centraal staat in dit onderzoek is: In hoeverre is er sprake van een overlap in de hulpvragen van de cliëntenpopulaties van AMW en RIAGG?.