Publicatie

Publicatie datum

Vroege opsporing en behandeling van mensen met risicofactoren op hart- en vaatziekten: evaluatie van initiatieven.

Jongh, D. de, Dijk, L. van, Schellevis, F. Vroege opsporing en behandeling van mensen met risicofactoren op hart- en vaatziekten: evaluatie van initiatieven. Utrecht: NIVEL, 2007.
Download de PDF
Steeds meer mensen laten zich testen op welvaartsziektes, zoals diabetes en hart- en vaatziekten. Opsporing is alleen effectief als die wordt gevolgd door een behandeling, zo blijkt uit onderzoek dat het NIVEL vandaag presenteert op een conferentie over screening.

Leefstijl
Opsporing van mensen met risicofactoren voor hart- en vaatziekten, maakt het mogelijk in een vroeg stadium in te grijpen en de ziekte te voorkomen of uit te stellen. Bijvoorbeeld door deze mensen te stimuleren hun leefstijl aan te passen. Zonodig kunnen artsen ook geneesmiddelen tegen bijvoorbeeld hoge bloeddruk of een hoog cholesterol voorschrijven. In Nederland nemen steeds meer organisaties initiatieven om mensen met risicofactoren op te sporen. Maar of er na opsporing ook een vervolgtraject is en of dit is ingebed in de reguliere gezondheidszorg, is vaak niet duidelijk. De Nederlandse Hartstichting vroeg het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) verschillende opsporingsinitiatieven in kaart te brengen. De resultaten worden vandaag gepresenteerd op de Invitational Conference Vroegtijdige opsporing op het goede spoor, die is georganiseerd door de Nederlandse Hartstichting, het Diabetesfonds, de Nierstichting en het NIVEL.

Visrijk water
Het NIVEL evalueerde vijftien initiatieven verspreid over heel Nederland. De projecten hebben niet altijd dezelfde doelgroep. Bij sommige projecten kan iedereen meedoen aan de screening, bij andere alleen mensen met een verhoogd risico. Algemene screening is populair en lijkt te voldoen aan de behoefte van de bevolking. Maar is dit ook wenselijk? Veel betrokken organisaties vinden van niet. Zij zien meer heil in het ‘vissen in visrijk water’. Benader de groepen met een hoog risico – mensen met een erfelijke aanleg, overgewicht, rokers – en zorg voor een goed vervolgtraject. Vaak gaat het daarbij om combinaties van deze risicofactoren met een hoog cholesterol, hoge bloeddruk of stress. Vervolgens kunnen de opgespoorde mensen leren hun gedrag te veranderen, bijvoorbeeld door leefstijlbegeleiding, en eventueel kunnen ze medicijnen krijgen.

Vervolg
Veel van de door het NIVEL geëvalueerde initiatieven die zich op de algemene bevolking richten, beginnen met een vragenlijst, om niet bij alle mensen de bloeddruk of het cholesterol te hoeven meten. Bij klachten of een hoog risico worden ze doorverwezen naar de huisarts. Sommige van de opsporingsinitiatieven, bieden mensen meerdere malen leefstijladvies en medicijnen.