Publicatie

Publicatie datum

Wachten duurt lang: het oordeel van patiënten over aanvaardbare wachttijden.

Friele, R.D., Dane, A., Andela, M. Wachten duurt lang: het oordeel van patiënten over aanvaardbare wachttijden. Medisch Contact: 2001, 56(14), p. 542-544.
De Treekpartijen (met vertegenwoordigers van zorgaanbieders en verzekeraars) stelden in 2000 de maximaal aanvaardbare wachttijd voor de specialist op vier weken; 80 procent van de patiënten moet binnen drie weken toegang tot een specialist hebben gekregen. Voor een klinische behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd volgens het Treekoverleg zeven weken, terwijl 80 procent aanvaardbare wachttijd volgens het Treekoverleg zeven weken, terwijl 80 procent binnen vijf weken moet zijn opgenomen. Patiënten blijken het in 2000 redelijk eens te zijn met de Treeknorm voor polikliniekboek, maar de Treeknorm voor een klinische behandeling vinden ze veel te ruim. De werkelijke wachttijden in 2000 overschrijden in grote mate beide normen. (aut. ref.)