Publicatie

Publicatie datum

Wat vinden migranten belangrijk in de huisartsenzorg?: de verlanglijst van migranten.

Lindert, H. van, Friele, R., Sixma, H. Wat vinden migranten belangrijk in de huisartsenzorg?: de verlanglijst van migranten. Utrecht: NIVEL, 2000. 40 p.
Download de PDF
Behoeften en wensen van patiënten zijn een centraal thema bij beleid gericht op waliteitsverbetering.patiënten kunnen worden opgevat als ervaringsdeskundigen. De zorgbehoefte van verschillende groepen patiënten kent een aantal aspecten dat voor de meeste patiëntencategorieen min of meer overeenkomt. Daarnaast zijn er behoeften die vooral voorkomen bij specifieke patiëntencategorieen. In dit rapport staat de behoefte aan huisartsenzorg bij migranten centraal. Voor het achterhalen van deze behoefte is met name gebruik gemaakt van bestaand onderzoeksmateriaal. De bedoeling was om dit bestaande materiaal zo op te schrijven dat patiënten- en consumentenplatforms het kunnen gebruiken in beleidsdiscussies met zorgaanbieders. Gekozen is voor een gedetailleerde beschrijving met concrete praktijkvoorbeelden