Publicatie

Publicatie datum

Wat vinden patiënten met een reumatische aandoening belangrijk in de gezondheidszorg?: de verlanglijst van reumapatiënten.

Lindert, H. van, Friele, R., Sixma, H. Wat vinden patiënten met een reumatische aandoening belangrijk in de gezondheidszorg?: de verlanglijst van reumapatiënten. Utrecht: NIVEL, 2000. 40 p.
Download de PDF
Behoeften en wensen van patiënten zijn een centraal thema bij beleid gericht op kwaliteitsverbetering. Patiënten kunnen worden opgevat als ervaringsdeskundigen. De zorgbehoefte van verschillende groepen patiënten kent een aantal aspecten dat voor de meeste patiëntencategorieën min of meer overeenkomt. Daarnaast zijn er behoeften die vooral voorkomen bij specifieke patiëntencategorieën. In dit rapport staat de behoefte aan zorg bij reumapatiënten centraal. Voor het achterhalen van deze behoefte is met name gebruik gemaakt van bestaand onderzoeksmateriaal. De bedoeling was om dit bestaande materiaal zo op te schrijven dat patiënten- en consmentenplatforms het kunnen gebruiken in beleidsdiscussies met zorgaanbieders. Gekozen is voor een gedetailleerde beschrijving met concrete praktijkvoorbeelden.