Publicatie

Publicatie datum
Wat zijn de prioriteiten?: onderzoek naar verzorgingshuiszorg.
Veer, A. de. Wat zijn de prioriteiten?: onderzoek naar verzorgingshuiszorg. Mediator: 2001, 12(4), 16-17
Vragen, bel of mail:
A.J.E. (Anke) de Veer
Senior onderzoeker Verpleging, Verzorging & Ouderenzorg, projectleider Panel Verpleging & Verzorging