Publicatie

Publicatie datum

Welke overwegingen heeft de huisarts om antidepressiva voor te schrijven?

Volkers, A., Dijk, L. van, Jong, A. de, Bakker, D. de. Welke overwegingen heeft de huisarts om antidepressiva voor te schrijven? Huisarts en Wetenschap: 2006, 49(5), 239-244
Lees online
Huisartsen schrijven de laatste jaren vaker antidepressiva voor en dit roept vragen op naar de redenen hiervan. Om hier meer inzicht in te krijgen, onderzochten wij welke overwegingen huisartsen hebben om al dan niet antidepressiva voor te schrijven en welke overwegingen huisartsen hebben om te kiezen voor een selectieve serotonine heropname remmer (SSRI) of een tricyclische antidepressivum (TCA). Methode Mondelinge interviews met 23 huisartsen en een schriftelijke vragenlijst onder 67 huisartsen waarin de huisartsen redenen aangaven voor het voorschrijven van antidepressiva aan patiënten uit hun praktijk. Resultaten Naast klinische redenen spelen bij het voorschrijven van antidepressiva andere redenen een rol zoals situationele en sociale omstandigheden en de voorkeur van de individuele patiënt. Huisartsen laten klinische overwegingen echter prevaleren bij het voorschrijven en ervaren geen sterke druk vanuit hun patiënten. SSRI’s hebben de voorkeur van huisartsen boven TCA’s omdat huisartsen van mening zijn dat deze middelen effectief zijn en weinig bijwerkingen hebben. Slechts een klein deel van de huisartsen houdt bij het voorschrijven van antidepressiva rekening met de kosten. Beschouwing Uit zelfrapportage blijkt dat de huisarts beredeneerd antidepressiva voorschrijft. Dit wijst erop dat de groei van het antidepressivagebruik niet zonder meer verklaard kan worden door een gemakkelijk voorschrijfbeleid van huisartsen. (aut.ref.)