Publicatie

Publicatie datum

Werken aan kwaliteit van leven in de ouderenzorg.

Poortvliet, M.C., Heesbeen, I.M.E., Beek, A.P.A. van. Werken aan kwaliteit van leven in de ouderenzorg. Kwaliteit in Beeld: 2006(3), 4-6
Door de ontwikkeling van de vragenlijst 'Zicht op eigen leven' in opdracht van Arcares is er een betrouwbaar en valide meetinstrument om de kwaliteit van leven van cliënten in de ouderenzorg vast te stellen. Met de ontwikkeling van de observatielijst 'Zicht op eigen leven' in opdracht van Arcares kan de kwaliteit van leven worden vastgesteld bij ouderen met ernstige cognitieve beperkingen, die niet geïnterviewd kunnen worden. De vier domeinen die in dit kader worden onderscheiden zijn lichamelijk welbevinden/-gezondheid, woon/leefsituatie, participatie en mentaal welbevinden. 'Zicht op eigen leven' biedt instellingen daarmee de mogelijkheid de kwaliteit van leven, zoals cliënten die zelf ervaren, in kaart te brengen. Hiermee beschikt de sector over een bruikbaar roer om vanuit het cliëntperspectief de zorg te kunnen sturen.(aut.ref.)