Publicatie

Publicatie datum

Werkenden met een chronische ziekte of beperking waarderen hun werk met een 7,4.

Putter, I. de, Boeije, H. Werkenden met een chronische ziekte of beperking waarderen hun werk met een 7,4. www.nivel.nl: NIVEL, 2017.
Download de PDF
Tevreden werknemers voelen zich beter in staat om aan het werk te blijven. Werknemers met een chronische ziekte of beperking zijn bijna net zo tevreden met hun werk als de werkenden in de algemene bevolking. De tevredenheid van werknemers met een chronische ziekte of beperking hangt zowel samen met hun gezondheidstoestand als met werkkenmerken, zoals de mate waarin het werk lichamelijk inspannend is en het al dan niet werken op het niveau van de opleiding. Sommige werkenden zouden daarom minder belastend werk willen, terwijl anderen juist op zoek zijn naar meer uitdaging. Het is belangrijk dat werkgevers en werknemers met elkaar in gesprek gaan over de tevredenheid met het werk. Hiermee kan voortijdig werkuitval worden voorkomen.