Publicatie

Publicatie datum

Werkplan 1986-1987.

NIVEL. Werkplan 1986-1987. Utrecht: NIVEL, 1986. 111 p.
Download de PDF
In het Werkplan 1986-1987 van het Nivel staan 10 veelomvattende onderwerp centraal, waarbinnen het onderzoek van de verschillende Nivel-themagebieden plaatsvindt:

1. Internationale vergelijking van systemen van gezondheidszorg.
2. Relatie tussen eerste- en tweedelijnsgezondheidszorg.
3. Eerste lijn en geestelijke gezondheidszorg.
4. Samenwerking en samenhang in de eerste lijn.
5. Volume- en functie-aanbod in de eerste lijn.
6. Vraag/aanbod relaties in de huisartspraktijk.
7. Hulpverleningsprocessen
8. Fysiotherapie
9. Het kruiswerk
10. Consumentenonderzoek