Publicatie

Publicatie datum

Werkplan 1988-1989.

Werkplan 1988-1989. Utrecht: NIVEL, 1988. 147 p.
Download de PDF
In het Werkplan 1988-1989 van het Nivel staan 9 veelomvattende onderwerp centraal, waarbinnen het onderzoek van de verschillende Nivel-themagebieden plaatsvindt:
1. Internationale vergelijking van systemen van gezondheidszorg.
2. Relatie tussen eerste- en tweedelijnsgezondheidszorg.
3. Eerste lijn en geestelijke gezondheidszorg.
4. Samenwerking en samenhang in de eerste lijn.
5. Volume- en functie-aanbod in de eerste lijn.
6. Vraag/aanbod relatie in de huisartspraktijk.
7. Paramedische beroepen.
8. Extramurale verpleging.
9. Hulpvraag en hulpvrager in eerste lijn.