Publicatie

Publicatie datum

Werkplan 1994-1995: deel 1.

NIVEL. Werkplan 1994-1995: deel 1. Utrecht: NIVEL, 1994. 62 p.
Download de PDF
Dit is Werkplan 1994-1995 deel 1: algemene inleiding.
Deze publicatie bevat een algemene inleiding waarin wordt ingegaan op maatschappelijke en beleidsontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg en de plaats van het Nivel hierin. Daarnaast wordt ingegaan op nieuwe elementen in het werkplan. Het onderzoek binnen het Nivel wordt besproken aan de hand van een aantal onderzoekslijnen en themagebieden, waarbij kort de projecten die hieronder vallen genoemd worden.

Bij deze publicatie hoort Werkplan 1994-1995 deel 2: beschrijving van de projecten. Hierin worden de projecten meer in detail besproken. (https://www.nivel.nl/sites/default/files/bestanden/1000254.pdf)