Publicatie

Publicatie datum

Werkplan 1998-1999: deel 2: beschrijving van de projecten.

NIVEL. Werkplan 1998-1999: deel 2: beschrijving van de projecten. Utrecht: NIVEL, 1998. 148 p.
Download de PDF
Dit is Werkplan 1998-1999 deel 2: beschrijving van de projecten.
Deze publicatie bevat een uitgebreide beschrijving van alle projecten die in 1998-1999 in uitvoering zijn of voorgenomen zijn voor deze periode.

Bij deze publicatie hoort Werkplan 1998-1999 deel 1: algemene inleiding. Hierin wordt ingegaan op maatschappelijke en beleidsontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg en de plaats van het Nivel hierin. Het onderzoek binnen het Nivel wordt besproken aan de hand van de onderzoekslijnen en themagebieden die het Nivel kent. (https://www.nivel.nl/sites/default/files/bestanden/1000272.pdf)