Publicatie

Publicatie datum

Werkplan 2005: deel 1.

NIVEL. Werkplan 2005: deel 1. Utrecht: NIVEL, 2004. 128 p. Werkplan deel 2 waarin de projecten meer in detail weergegeven worden is op een CD-rom gezet. Deze CD-Rom is bijgevoegd.
Download de PDF
Het werkplan 2005 bevat beschrijvingen van alle NIVEL onderzoeksprogramma’s en een inleidende beschouwing over het Nederlandse gezondheidszorg beleid en de invloed daarvan op het NIVEL onderzoeksprogramma. Bij het werkplan 2005 zit een CD-rom met beschrijvingen van al het lopende en geplande NIVEL onderzoek (ca. 270 projecten). In 2005 zal het NIVEL onder andere onderzoek doen naar:

de medische zorg bij gevangenen
de hielprik-screening van pasgeborenen
de behandeling van overspannenheid door de huisarts
deeltijdwerken door medisch specialisten
negatieve gevolgen van verkeerd gebruik van zelfzorggeneesmiddelen
videonetwerken bij thuiszorgcliënten
de communicatie tussen oncologen, adolescenten met kanker en hun ouders
communicatieonderwijs aan artsen-in-spe
het functioneren van de wet op het medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO)
de situatie van (ex-)kanker patiënten in Nederland