Publicatie

Publicatie datum

Werkplan 2006: deel 1.

NIVEL. Werkplan 2006: deel 1. Utrecht: NIVEL, 2005. 131 p.
Download de PDF
Het bestaat uit twee delen. Deel 1 bevat de grote lijn en geeft inzicht in de plaats van het NIVEL
onderzoek binnen het Nederlandse gezondheidszorgbeleid. In deel 2 van het werkplan worden de
onderzoeksprojecten gedetailleerd beschreven.