Publicatie

Publicatie datum

Werkplan 2007.

NIVEL. Werkplan 2007. Utrecht: NIVEL, 2007. 59 p.
Download de PDF
Het werkplan 2007 bevat beschrijvingen van alle NIVEL-onderzoekslijnen en een inleiding waarin wordt ingegaan op maatschappelijke en beleidsontwikkelingen in de gezondheidszorg en de plaats van het NIVEL daarin.
In 2007 doet het NIVEL onderzoek naar onder meer de stelselwijziging en invoering van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), patiëntveiligheid en klantervaringen met de zorg.
Evaluatie van het nieuwe zorgstelsel en invoering van de Wmo:
Deze evaluaties gebruiken kennis en informatie uit diverse NIVEL-projecten, zoals:
de meningen en ervaringen van doorsnee zorggebruikers uit het Consumenten Panel Gezondheidszorg;
de meningen en ervaringen van mensen met een chronische ziekte of handicap uit het Nationaal Panel Chronisch Zieken en Gehandicapten;
gegevens over het beroep dat wordt gedaan op huisartsenzorg en fysiotherapeutische zorg uit LINH en LIPZ;
gegevens over de communicatie tussen huisartsen en hun patiënten uit de Databank Communicatie.
Patiëntveiligheid:
Binnen het thema patiëntveiligheid werkt het NIVEL onder meer samen met het EMGO Instituut/VUmc aan het landelijke onderzoeksprogramma naar vermijdbare schade, oorzaken van incidenten, effecten van verbeterinitiatieven, en de veiligheidscultuur in ziekenhuizen.
Klantervaringen met de zorg:
Bij het onderzoek naar patiëntenervaringen met de zorg, worden onder meer de nieuw ontwikkelde Consumer Quality index vragenlijsten gebruikt en geëvalueerd.