Publicatie

Publicatie datum

Werkplan 2008.

NIVEL. Werkplan 2008. Utrecht: NIVEL, 2008.
Download de PDF
In het werkplan 2008 zijn de NIVEL-onderzoekslijnen beschreven. De inleiding schetst maatschappelijke en beleidsontwikkelingen in de gezondheidszorg en de plaats van het NIVEL daarin.

Een greep uit de onderzoeksplannen voor 2008:

Evaluatie van het nieuwe zorgstelsel en invoering van de Wmo
Deze evaluaties gebruiken kennis en informatie uit diverse NIVEL-projecten, zoals:
•de meningen en ervaringen van doorsnee zorggebruikers uit het Consumenten Panel Gezondheidszorg
•de meningen en ervaringen van mensen met een chronische ziekte of handicap uit het Nationaal Panel Chronisch Zieken en Gehandicapten
•gegevens over het beroep dat wordt gedaan op huisartsenzorg en fysiotherapeutische zorg uit LINH en LIPZ
•gegevens over de communicatie tussen huisartsen en hun patiënten uit de Databank Communicatie

Preventie en Nationale studie eerste lijn
Het NIVEL heeft samen met het RIVM een plan klaarliggen voor een nationale studie naar ziekte en zorg in de eerste lijn.

Patiëntveiligheid
Binnen het thema patiëntveiligheid werkt het NIVEL onder meer samen met het EMGO Instituut/VUmc aan het landelijke onderzoeksprogramma naar vermijdbare schade, oorzaken van incidenten, effecten van verbeterinitiatieven, en de veiligheidscultuur in ziekenhuizen.

Klantervaringen met de zorg
Bij het onderzoek naar patiëntenervaringen met de zorg, worden onder meer de nieuw ontwikkelde Consumer Quality Index vragenlijsten gebruikt en geëvalueerd.