Publicatie

Publicatie datum

Wet Klachtrecht beperkt Nederlandse Inspectie voor de Gezondheidszorg in haar toezichthoudende taak.

Straten, G.F.M., Friele, R.D. Wet Klachtrecht beperkt Nederlandse Inspectie voor de Gezondheidszorg in haar toezichthoudende taak. Acta Hospitalia: 1998, 38(1), p. 27-37
Download de PDF
De Nederlandse Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft als taak toezicht te houden op de gezondheidszorg. Bij de uitvoering van deze taak vormen klachten van patiënten over de gezondheidszorg een belangrijke informatiebron. In deze situatie is verandering gekomen door de invoering van de Wet klachtrecht cliënten zorgsector in 1995. Vóór de introductie van de wet konden patiënten hun klacht bij de inspectie indienen. De nieuwe wet schrijft voor dat klachten van patiënten voortaan door een klachtencommissie moeten worden behandeld die door de zorgaanbieder is geïnstalleerd. Daarbij heeft de zorgaanbieder een grote mate van vrijheid gekregen ten aanzien van de invulling van de wet. In de wet zijn alleen de voorwaarden voor klachtenbehandeling vastgelegd. Op basis van de nieuwe wet is de enige informatie die de inspectie krijgt, een jaarlijkse overzicht van de behandelde klachten. In opdracht van de inspectie heeft het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) een inventariserend onderzoek verricht naar het functioneren van de wet en met name naar de verwerking en verstrekking van informatie over klachten aan de inspectie. Op basis van 25 interviews met vertegenwoordigers van koepelorganisaties, van instellingen, organisaties waarbij de beroepsbeoefenaren zijn aangesloten en zorgaanbieders uit de verschillende sectoren van de Nederlandse gezondheidszorg, is te concluderen dat de inspectie aanzienlijk wordt beperkt in haar mogelijkheden om haar toezichthoudende taak aanzienlijk wordt beperkt in haar mogelijkheden om haar toezichthoudende taak op basis van behandelde klachten uit te voeren. (aut.ref.)