Publicatie

Publicatie datum

Wet klachtrecht cliënten zorgsector: wet plaatst Inspectie voor de

Straten, G., Friele, R. Wet klachtrecht cliënten zorgsector: wet plaatst Inspectie voor de Medisch Contact: 1997, 52(24), 765-767
De Inspectie voor de Gezondheidszorg wil meer inzicht in het functioneren van de Wet klachtrecht cliënten zorgsector, omdat zij de jaarlijkse rapportages van zorgaanbieders over klachten ontvangt. In dit kader heeft het Nivel in opdracht van de inspectie een onderzoek verricht. Op basis van de onderzoeksresultaten zijn er ideeën ontwikkeld over de wijze waarop de inspectie de gegevens over de klachten van patiënten kan gebruiken. Deze ideeën worden besproken met vertegenwoordigers uit de zorgsector op een 'invitational conference' die op 18 juni plaatsvindt. [uit inl.]