Publicatie

Wie zijn de chronische gebruikers van maagmiddelen?
Schep-Akkerman, A.E., Braspenning, J.C.C., Bouma, M., Grol, R.P.T.M. Wie zijn de chronische gebruikers van maagmiddelen? Huisarts en Wetenschap: 2008, 51(6), 279-282
Lees online
Inleiding: Langdurig gebruik van maagzuurremmende medicatie komt veel voor, hoewel men heeft aangetoond dat uitsluipen van langdurig gebruik mogelijk en zinvol is. Het doel van dit artikel is te achterhalen welke maagmiddelengebruikers de medicatie chronisch gebruiken en wat hun kenmerken zijn. Methode: We maakten gebruik van gegevens uit de Tweede Nationale Studie. In het medicatieprescriptiebestand selecteerden we alle recepten met betrekking tot antacida en maagzuurremmers. Vervolgens telden we per patiënt het aantal tabletten van alle recepten op. Indien dit aantal boven de negentig per jaar kwam, merkten we deze patiënt aan als een chronische gebruiker. Naast de leeftijd en het geslacht van de patiënt namen we ook de voorschrijfgegevens van NSAID’s/acetylsalicylzuur, SSRI’s, corticosteroïden en laxantia mee. Resultaten: Vijfenvijftig procent van de patiënten die maagmiddelen gebruiken, doet dat langdurig. Vooral oudere patiënten gebruiken chronisch maagmiddelen. Daarnaast was aan 18% van de chronische maagmiddelen- gebruikers ook een recept voor een ander medicijn (NSAID’s/acetylsalicylzuur, SSRI’s en/of corticosteroïden) voorgeschreven, vergeleken met 11% van de niet-chronische maagmiddelen- gebruikers. Vijftien procent van alle maagmiddelengebruikers kreeg ook een laxans. Beschouwing: Het is zinvol om na te gaan hoeveel chronische gebruikers van maagmiddelen u in uw praktijk heeft, om vervolgens de indicatie na te gaan en waar mogelijk stappen te ondernemen om de medicatie uit te sluipen. (aut. ref.)
Gegevensverzameling