Publicatie

Publicatie datum

Wijziging van de regeling voor buitengewone uitgaven: inkomenseffecten bij chronisch zieken.

Janssens, L., Rijken, M., Spreeuwenberg, P. Wijziging van de regeling voor buitengewone uitgaven: inkomenseffecten bij chronisch zieken. Amsterdam/Utrecht: SEO, NIVEL, 2005. 29 p.
Download de PDF
In samenwerking met de Stichting voor Economisch Onderzoek der Universiteit van Amsterdam (SEO) onderzocht het NIVEL de invloed op het inkomen van chronisch zieken van de in 2004 gewijzigde Regeling Buitengewone Uitgaven in het kader van de Wet inkomstenbelasting.
Het doel van de veranderingen van de BU was de aftrek meer specifiek te richten op de kosten die samenhangen met een chronische ziekte. Het nevendoel was standaard ziektekosten minder aftrekbaar te maken. Dit onderzoek werd gesubsidieerd door de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland (CG-Raad).