Publicatie

Publicatie datum

Zelfmelders op de spoedpost bij triage door de huisartsenpost.

Smits, M., Rutten, M., Schepers, L., Giesen, P. Zelfmelders op de spoedpost bij triage door de huisartsenpost. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde: 2017, 161(D 1601)
Download de PDF
Doel: Er is een trend tot colocatie van de huisartsenpost (HAP) met de SEH in een spoedpost, waar de HAP doorgaans triage verricht en een groot deel van de zelfmelders behandelt die voorheen uit zichzelf naar de SEH gingen. We onderzochten patiënt- en zorgkenmerken van zelfmelders op spoedposten waar de HAP de triage verricht, en welk percentage van de zelfmelders naar de SEH wordt verwezen.
Opzet: Retrospectief transversaal observationeel onderzoek.
Methode: We voerden een beschrijvende analyse uit van routinematig verkregen registratiegegevens van zelfmelders van vijf spoedposten (n = 20.451). Het betrof leeftijd, geslacht, tijdstip, urgentie, diagnose en verwijzing.
Resultaten: Van de zelfmelders was 57,9% man en de gemiddelde leeftijd was 32,7 jaar. Het aantal zelfmelders per uur was het hoogst in het weekend, met name tussen 11:00 en 17:00 uur. Op doordeweekse dagen was er een piek tussen 17:00 en 21:00 uur. Het merendeel kreeg bij triage een lage (35,7% U4 of U5) tot middelhoge urgentie (49% U3) toegewezen. Bij ongeveer de helft van de zelfmelders ging het om trauma van het bewegingsapparaat (28%) of de huid (27,3%). In totaal werd 23% van de zelfmelders verwezen naar de SEH.
Conclusie: Zelfmelders op de HAP zijn vaak jong, man en hebben meestal laag-tot middelurgente traumagerelateerde klachten. Veel zelfmelders komen overdag in het weekend of op vroege doordeweekse avonden. Meer dan driekwart wordt door de HAP behandeld, zonder verwijzing naar de SEH. Dit vermindert de belasting van de SEH. (aut. ref.)