Publicatie

Publicatie datum

Zelfzorg bij rugpijn: wat doen mensen met rugpijn zelf om hun klachten te beperken?

Knibbe, H., Straten, G., Friele, R. Zelfzorg bij rugpijn: wat doen mensen met rugpijn zelf om hun klachten te beperken? Nederlands Tijdschrift voor Oefentherapie-Mensendieck: 1999, 60(4), p. 48-50.
In dit onderzoek worden globaal de zelfzorg-activiteiten beschreven van mensen met rugpijn voor en nadat ze hulp zoeken voor hun klachten. Deze zelfzorg-activiteiten worden vergeleken met de aanbevelingen in de standaard aspecifieke lage rugpijn.
In het onderzoek bleek dat het overgrote deel (tweederde) van de mensen met rugpijn activiteiten ontplooide die geheel of gedeeltelijk overeenkomen met de standaard. Relatief veel mensen die niet volgens de standaard handelen gaan naar de huisarts. Toch ontplooien ook zij activiteiten die wel conform de standaard zijn. Daarop zou in de begeleiding actief ingespeeld kunnen worden. Door zorgvuldig de zelfzorg in kaart te brengen en vervolgens daarbij aan te sluiten kan elke patiënt optimale begeleiding geboden worden. [uit inleiding]