Publicatie

Publicatie datum

Ziekten en verrichtingen in de Almeerse huisartspraktijk: samenvattend rapport.

Sixma, H., Bakker, D. de, Velden, J. van der, Foets, M. Ziekten en verrichtingen in de Almeerse huisartspraktijk: samenvattend rapport. Utrecht: NIVEL, 1992.
Download de PDF
Mensen in Almere hebben vergeleken met de rest van Nederland meer gezondheidsproblemen en gaan vaker naar de huisarts. Maar Almeerse huisartsen verwijzen minder vaak naar de specialist en schrijven minder medicijnen voor in vergelijking met hun collega's in de rest van het land. Ook doet de Almeerse huisarts meer diagnostisch onderzoek en heeft hij vaker overleg met andere huisarts meer diagnostisch onderzoek en heeft hij vaker overleg met andere disciplines. Daarmee handelt hij in de geest van het 'Experiment Gezondheidszorg Almere'. Patienten zijn daar niet in alle gevallen tevreden mee.