Publicatie

Publicatie datum

Zorg door de diëtist in de eerste lijn: jaarcijfers 2018 en trendcijfers 2014-2018

Verberne, L., Dool, J. van den, Schermer, T. Zorg door de diëtist in de eerste lijn: jaarcijfers 2018 en trendcijfers 2014-2018 www.nivel.nl: NIVEL, 2019.
Download de PDF
Dit rapport bevat cijfers over het zorggebruik van 62.844 patiënten die in 2018 zijn behandeld door diëtisten die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.
● 62% van de patiënten bij de diëtist is vrouw en de gemiddelde leeftijd is 53 jaar.
● In de bestudeerde patiëntenpopulatie komt het merendeel bij de diëtist met een verwijzing. In 2018 maakte 5% van deze patiënten gebruik van de Directe Toegankelijkheid Diëtetiek (DTD).
● Patiënten bij de diëtist hadden in 2018 gemiddeld 3 consulten met een totale behandeltijd van 2 uur.
● Het meest geregistreerde behandeldoel bij aanvang van de diëtistische behandeling is ‘het beïnvloeden van nieuw voedingsgedrag’ (75%).
● De helft van de patiënten bij de diëtist zijn volwassenen die behandeld worden voor een te hoog lichaamsgewicht (BMI>25 kg/m2). Het merendeel van deze patiënten heeft bij aanvang van de behandeling extreem overgewicht (gemiddelde BMI 33,0 kg/m2).
● In 2018 werd bij 4.758 patiënten de behandeling geregistreerd als beëindigd. Voor 53% van hen werd de behandeling beëindigd omdat de patiënt uitbehandeld was. Iets meer dan een kwart van deze patiënten is op eigen initiatief gestopt met de behandeling.
(aut. ref)