Publicatie

Publicatie datum

Zorg door de diëtist: jaarcijfers 2013 en trendcijfers 2009-2013.

Tol, J., Swinkels, I., Koppes, L. Zorg door de diëtist: jaarcijfers 2013 en trendcijfers 2009-2013. www.nivel.nl: NIVEL, 2014.
Download de PDF
 Dit rapport bevat cijfers over gezondheid en zorg van 6705 patiënten, behandeld door 38 diëtisten in 23 solo praktijken en 6 groepspraktijken in de eerste lijn.
 Patiënten van vrijgevestigde diëtisten zijn gemiddeld 51 jaar oud en bijna tweederde is vrouw.
 91% van de patiënten is naar de diëtist verwezen (meestal door de huisarts), de rest is via directe toegang gekomen.
 In 2013 ontving 59% van de patiënten bij de diëtist drie of minder consulten (mediaan 3,0 / gemiddeld 3,6).
 De meerderheid van de patiënten (85%) ontving in 2013 drie uur diëtetiek of minder (mediaan 2,0 uur / gemiddeld 2,2 uur).
 In de jaren voor 2012 was de omvang van het zorggebruik hoger. Deze trendbreuk valt samen met de gewijzigde vergoeding van dieetadvisering vanuit de basisverzekering (2-3). Eerder toonde het NIVEL aan dat een gewijzigde vergoeding van de basisverzekering resulteerde in een kleiner aantal patiënten bij de diëtist (4).
Gegevensverzameling