Publicatie

Publicatie datum

Zorg door de diëtist: jaarcijfers 2013 en trendcijfers 2009-2013.

Tol, J., Swinkels, I., Koppes, L. Zorg door de diëtist: jaarcijfers 2013 en trendcijfers 2009-2013. www.nivel.nl: NIVEL, 2014. 33 p.
Download de PDF
Dit rapport geeft inzicht in het zorgproces, de zorginhoud, de zorgevaluatie en de kenmerken van patiënten die worden behandeld door de diëtist in de eerstelijnsgezondheidszorg in 2013. Daarnaast worden zich voordoende trends tussen 2009-2013 gesignaleerd. Hiervoor zijn gegevens gebruikt van diëtisten met een eigen praktijk, diëtisten die in loondienst zijn bij een praktijk en diëtisten die werkzaam zijn bij een instelling voor verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT).

 Dit rapport bevat cijfers over gezondheid en zorg van 6705 patiënten, behandeld door 38 diëtisten in 23 solo praktijken en 6 groepspraktijken in de eerste lijn.
 Patiënten van vrijgevestigde diëtisten zijn gemiddeld 51 jaar oud en bijna tweederde is vrouw.
 91% van de patiënten is naar de diëtist verwezen (meestal door de huisarts), de rest is via directe toegang gekomen.
 In 2013 ontving 59% van de patiënten bij de diëtist drie of minder consulten (mediaan 3,0 / gemiddeld 3,6).
 De meerderheid van de patiënten (85%) ontving in 2013 drie uur diëtetiek of minder (mediaan 2,0 uur / gemiddeld 2,2 uur).
 In de jaren voor 2012 was de omvang van het zorggebruik hoger. Deze trendbreuk valt samen met de gewijzigde vergoeding van dieetadvisering vanuit de basisverzekering (2-3). Eerder toonde het NIVEL aan dat een gewijzigde vergoeding van de basisverzekering resulteerde in een kleiner aantal patiënten bij de diëtist (4).

Op de pagina 'Cijfers zorgverlening diëtisten' (https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/cijfers-zorgverlening-dietisten) vindt u al onze jaarcijfers over de zorgverlening door de diëtist bij elkaar.