Publicatie

Publicatie datum

Zorg door de diëtist: jaarcijfers 2014 en trendcijfers 2010-2014.

Verberne, L., Koppes, L. Zorg door de diëtist: jaarcijfers 2014 en trendcijfers 2010-2014. www.nivel.nl: NIVEL, 2015. 33 p.
Download de PDF
Dit rapport geeft inzicht in het zorgproces, de zorginhoud, de zorgevaluatie en de kenmerken van patiënten die worden behandeld door de diëtist in de eerstelijnsgezondheidszorg in 2014. Daarnaast worden trends gesignaleerd tussen 2010-2014. Hiervoor zijn gegevens gebruikt van diëtisten met een eigen praktijk, diëtisten die in loondienst zijn bij een praktijk en diëtisten die werkzaam zijn bij een instelling voor verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT).

Kernpunten
 Dit rapport bevat cijfers over de zorg aan en gezondheid van 14.733 patiënten, behandeld in 2014 door 78 diëtisten werkzaam in de eerste lijn.
 Van de patiënten die in 2014 behande d zijn door de diëtist was 64% vrouw en de gemiddelde leeftijd van de patiënten was 50 jaar.
 Het aandeel patiënten dat meer dan 3 uur werd behandeld door de diëtist is gedaald van 34% in 2011 naar 13% in 2014.
 8% van de patiënten is in 2014 via directe toegang naar de diëtist gekomen.
 67% van de patiënten bij de diëtist in 2014 is behandeld voor een te hoog lichaamsgewicht (BMI >25 kg/m2).
 Volwassen patiënten die in 2014 door de diëtist behandeld zijn vanwege een te hoog lichaamsgewicht hadden gemiddeld een BMI van 32,9 kg/m2 bij aanvang van de behandeling.
 Sinds 2010 hebben diëtisten de verrichting ‘vaststellen diëtistische diagnose’ steeds vaker geregistreerd.
 35% van de patiënten heeft de behandeldoelen volledig behaald bij beëindiging van de behandeling bij de diëtist.

Op de pagina 'Cijfers zorgverlening diëtisten' (https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/cijfers-zorgverlening-dietisten) vindt u al onze jaarcijfers over de zorgverlening door de diëtist bij elkaar.