Publicatie

Publicatie datum

Zorg door de diëtist: jaarcijfers 2014 en trendcijfers 2010-2014.

Verberne, L., Koppes, L. Zorg door de diëtist: jaarcijfers 2014 en trendcijfers 2010-2014. www.nivel.nl: NIVEL, 2015.
Download de PDF
Kernpunten

 Dit rapport bevat cijfers over de zorg aan en gezondheid van 14.733 patiënten, behandeld in 2014 door 78 diëtisten werkzaam in de eerste lijn.
 Van de patiënten die in 2014 behande d zijn door de diëtist was 64% vrouw en de gemiddelde leeftijd van de patiënten was 50 jaar.
 Het aandeel patiënten dat meer dan 3 uur werd behandeld door de diëtist is gedaald van 34% in 2011 naar 13% in 2014.
 8% van de patiënten is in 2014 via directe toegang naar de diëtist gekomen.
 67% van de patiënten bij de diëtist in 2014 is behandeld voor een te hoog lichaamsgewicht (BMI >25 kg/m2).
 Volwassen patiënten die in 2014 door de diëtist behandeld zijn vanwege een te hoog lichaamsgewicht hadden gemiddeld een BMI van 32,9 kg/m2 bij aanvang van de behandeling.
 Sinds 2010 hebben diëtisten de verrichting ‘vaststellen diëtistische diagnose’ steeds vaker geregistreerd.
 35% van de patiënten heeft de behandeldoelen volledig behaald bij beëindiging van de behandeling bij de diëtist. (aut. ref.)