Publicatie

Publicatie datum

Zorg door de diëtist: jaarcijfers 2015 en trendcijfers 2011-2015.

Verberne, L., Koppes, L. Zorg door de diëtist: jaarcijfers 2015 en trendcijfers 2011-2015. www.nivel.nl: NIVEL, 2016.
Download de PDF
- In 2015 zijn gegevens verzameld van 25.381 patiënten, behandeld door 155 diëtisten werkzaam in de eerstelijnsgezondheidszorg.
- Van de patiënten die in 2015 behandeld zijn door de diëtist was 63% vrouw en de gemiddelde leeftijd van de patiënten was 52 jaar.
- Patiënten hadden in 2015 gemiddeld 3,1 (mediaan: 3,0) consulten bij de diëtist per kalenderjaar.
- 94% van de patiënten is in 2015 met een verwijzing naar de diëtist gekomen, de meeste met een verwijzing van de huisarts.
- Bij 47% van de patiënten in 2015 is meer dan één diëtistische diagnose geregistreerd. Een te hoog lichaamsgewicht bij volwassenen (BMI >25 kg/m2) is de meest geregistreerde diëtistische diagnose (58% van de patiënten).
- Volwassen patiënten die in 2015 door de diëtist behandeld zijn vanwege een te hoog lichaamsgewicht hadden gemiddeld een BMI van 32,9 kg/m2 bij aanvang van de behandeling.
- In de afgelopen jaren is een afname te zien in de registratie van de diagnostische behandeldoelen ‘inzicht verkrijgen in externe factoren’ en ‘inzicht verkrijgen in persoonlijke factoren’.
- In 2015 heeft 35% van de patiënten de behandeldoelen volledig behaald bij beëindiging van de behandeling bij de diëtist.
Gegevensverzameling