Publicatie

Publicatie datum

Zorg door de diëtist: jaarcijfers 2015 en trendcijfers 2011-2015.

Verberne, L., Koppes, L. Zorg door de diëtist: jaarcijfers 2015 en trendcijfers 2011-2015. www.nivel.nl: NIVEL, 2016. 31 p.
Download de PDF
Dit rapport geeft inzicht in het zorgproces, de zorginhoud, de zorgevaluatie en de kenmerken van patiënten die worden behandeld door de diëtist in de eerstelijnsgezondheidszorg in 2015. Daarnaast worden zich voordoende trends tussen 2011-2015 gesignaleerd Hiervoor zijn gegevens gebruikt van diëtisten met een eigen praktijk, diëtisten die in loondienst zijn bij een praktijk en diëtisten die werkzaam zijn bij een instelling voor verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT).

Kernpunten
- In 2015 zijn gegevens verzameld van 25.381 patiënten, behandeld door 155 diëtisten werkzaam in de eerstelijnsgezondheidszorg.
- Van de patiënten die in 2015 behandeld zijn door de diëtist was 63% vrouw en de gemiddelde leeftijd van de patiënten was 52 jaar.
- Patiënten hadden in 2015 gemiddeld 3,1 (mediaan: 3,0) consulten bij de diëtist per kalenderjaar.
- 94% van de patiënten is in 2015 met een verwijzing naar de diëtist gekomen, de meeste met een verwijzing van de huisarts.
- Bij 47% van de patiënten in 2015 is meer dan één diëtistische diagnose geregistreerd. Een te hoog lichaamsgewicht bij volwassenen (BMI >25 kg/m2) is de meest geregistreerde diëtistische diagnose (58% van de patiënten).
- Volwassen patiënten die in 2015 door de diëtist behandeld zijn vanwege een te hoog lichaamsgewicht hadden gemiddeld een BMI van 32,9 kg/m2 bij aanvang van de behandeling.
- In de afgelopen jaren is een afname te zien in de registratie van de diagnostische behandeldoelen ‘inzicht verkrijgen in externe factoren’ en ‘inzicht verkrijgen in persoonlijke factoren’.
- In 2015 heeft 35% van de patiënten de behandeldoelen volledig behaald bij beëindiging van de behandeling bij de diëtist.

Op de pagina 'Cijfers zorgverlening diëtisten' (https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/cijfers-zorgverlening-dietisten) vindt u al onze jaarcijfers over de zorgverlening door de diëtist bij elkaar.