Publicatie

Publicatie datum

Zorg door de fysiotherapeut: jaarcijfers 2013 en trendcijfers 2009-2013.

Barten, D.J., Verberne, L., Koppes, L. Zorg door de fysiotherapeut: jaarcijfers 2013 en trendcijfers 2009-2013. www.nivel.nl: NIVEL, 2015.
Download de PDF
 Dit rapport bevat cijfers over gezondheid en reguliere, fysiotherapeutische zorg van 7980 patiënten, behandeld door 131 fysiotherapeuten in 43 fysiotherapiepraktijken.
 Van de patiënten die in 2013 behandeld werden door de fysiotherapeut was 61% vrouw en de gemiddelde leeftijd van de patiënten was 53 jaar.
 Het aandeel patiënten dat op eigen initiatief bij de fysiotherapeut kwam is gestegen van 35% in 2009 naar 41% in 2013.
 ‘Lage rugpijn zonder uitstraling’ was de afgelopen jaren het meest voorkomende gezondheidsprobleem waarvoor patiënten bij de fysiotherapeut kwamen.
 Bij 43% van de patiënten in 2013 is een meetinstrument gebruikt tijdens de behandeling.
 ‘Sturen en oefenen’ is de meest toegepaste verrichting tijdens behandelingen bij de fysiotherapeut.
 In 2013 had 71% van de patiënten de behandeldoelen volledig bereikt bij beëindiging van de behandeling.
Gegevensverzameling