Publicatie

Publicatie datum

Zorg door de fysiotherapeut: jaarcijfers 2016 en trendcijfers 2011-2016.

Dool, J. van den. Zorg door de fysiotherapeut: jaarcijfers 2016 en trendcijfers 2011-2016. www.nivel.nl: NIVEL, 2017. 30 p.
Download de PDF
Dit rapport geeft inzicht in de patiëntpopulatie die de fysiotherapeut bezoekt, het zorgproces in de fysiotherapiepraktijk, de zorginhoud en de zorgevaluatie. Het bevat de gegevens over de zorg voor 23.471 patiënten die reguliere fysiotherapeutische zorg hebben ontvangen van 204 fysiotherapeuten werkzaam in 50 eerstelijns fysiotherapiepraktijkendie zijn behandeld in het kalenderjaar 2016 door de fysiotherapeut. Trendcijfers worden (indien beschikbaar) gegeven over de periode 2011-2016.