Publicatie

Publicatie datum

Zorg door de fysiotherapeut: jaarcijfers 2017 en trendcijfers 2013-2017.

Dool, J. van den, Schermer, T. Zorg door de fysiotherapeut: jaarcijfers 2017 en trendcijfers 2013-2017. www.nivel.nl: NIVEL, 2018. 28 p.
Download de PDF
Dit rapport geeft inzicht in de patiëntpopulatie die de fysiotherapeut bezoekt, het zorgproces in de fysiotherapiepraktijk, de zorginhoud en de zorgevaluatie. Het bevat de gegevens over de zorg voor 26.970 patiënten die reguliere fysiotherapeutische zorg hebben ontvangen van 216 fysiotherapeuten die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn, werkzaam in 48 eerstelijns fysiotherapiepraktijken. Trendcijfers worden (indien beschikbaar) gegeven over de periode 2013-2017.

Vraagstellingen:
- Wat zijn kenmerken van patiënten die worden behandeld door de fysiotherapeut?
- Hoeveel mensen komen er via een verwijzing bij de fysiotherapeut en hoeveel via directe toegankelijkheid?
- Wat is het zorggebruik van patiënten bij de fysiotherapeut?
- Wat zijn de meest voorkomende gezondheidsproblemen die de fysiotherapeut behandelt?
- Welke meetinstrumenten gebruiken fysiotherapeuten tijdens behandelingen?
- Wat is het resultaat van de behandeling?