Publicatie

Publicatie datum

Zorg door de fysiotherapeut: jaarcijfers 2017 en trendcijfers 2013-2017.

Dool, J. van den, Schermer, T. Zorg door de fysiotherapeut: jaarcijfers 2017 en trendcijfers 2013-2017. www.nivel.nl: NIVEL, 2018.
Download de PDF
Patiëntkenmerken
- 60% van de patiënten die bij de fysiotherapeut komen, is vrouw.
- De gemiddelde leeftijd van patiënten is 54 jaar.

Omvang Zorggebruik
- Gemiddeld krijgt een patiënt 10 behandelingen.
- Gemiddeld duurt de behandeling 10 weken.

Verwijzing
- 56% van de mensen komt via Directe Toegankelijkheid bij de fysiotherapeut.

Gezondheidsproblemen
- De meest voorkomende klachten zijn spier-, pees- en fascie-aandoeningen van de cervicale en lumbale wervelkolom. Veel voorkomende klachten die hieronder vallen zijn bijvoorbeeld pijn aan de nek/schouder en lage rugpijn. Bij bijna 68% van de patiënten verwacht de therapeut volledig herstel.

Meetwaarden
- Het aandeel patiënten waarbij minimaal één meetinstrument gebruikt wordt tijdens de hele behandeling is ten opzichte van voorgaande jaren gestegen van 49% naar 56%.
- De Patiënt Specifieke Klachtenlijst is het meest gebruikte meetinstrument.

Evaluatie
- Bij bijna 86% van de patiënten werd de behandeling beëindigd omdat de patiënt uitbehandeld was.
- In 91% van de gevallen was dit omdat de behandeldoelen waren bereikt. Bij ongeveer 6% stopte de patiënt op eigen initiatief. (aut. ref.)