Publicatie

Publicatie datum

Zorg door de huisarts. Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn: jaarcijfers 2017 en trendcijfers 2011-2017.

Boersma-van Dam, E., Weesie, Y., Hek, K., Schermer, T., Nielen, M. Zorg door de huisarts. Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn: jaarcijfers 2017 en trendcijfers 2011-2017. www.nivel.nl: NIVEL, 2018. 31 p. Bijlage: Tabellen van eerdere jaren.
Download de PDF
Dit rapport bevat cijfers over het zorggebruik in 2017 van 1,7 miljoen patiënten, ingeschreven bij ongeveer 420 huisartsenpraktijken, die worden vergeleken met de jaarcijfers van 2011 tot en met 2016.

Kernpunten
- 78% van de ingeschreven patiënten had in 2017 één of meer gedeclareerde contacten met de huisarts
- Patiënten hadden in 2017 gemiddeld 4,4 keer contact met de huisartsenpraktijk. Voor kinderen in de leeftijdscategorie 5-17 jaar werden gemiddeld de minste contacten per jaar gedeclareerd, namelijk 2,3; in de oudste leeftijdscategorie (85 jaar en ouder) waren dat er het meest, namelijk gemiddeld 13,3.
- Het totaal aantal gedeclareerde contacten is in 2017 heel licht gedaald ten opzichte van vorig jaar. Het aantal lange consulten en telefonische consulten is daarentegen duidelijk toegenomen in de afgelopen vijf jaar.
- Zo’n 16% van de patiënten in de huisartsenpraktijk krijgt tenminste één keer per jaar een maagzuurremmer voorgeschreven. Dit is daarmee, net als in eerdere jaren, het meest voorgeschreven geneesmiddel bij de huisarts in 2017.
- De dalende trend in het percentage patiënten dat een antibioticum kreeg voorgeschreven (17,7%) zet verder door.
- In 2017 waren er 303 verwijzingen per 1.000 ingeschreven patiënten naar een medisch specialist. De meeste tweedelijns verwijzingen gingen naar het specialisme oogheelkunde (32 per 1000 patiënten), gevolgd door orthopedie, KNO-heelkunde en dermatologie.

Bij dit rapport hoort een bijlage met de cijfermatige onderbouwing:
Bijlage bij jaarrapport 'Zorg door de huisarts. Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn: jaarcijfers 2017 en trendcijfers 2011-2017' (https://www.nivel.nl/nl/publicatie/bijlage-bij-jaarrapport-2017-zorg-door-de-huisarts-nivel-zorgregistraties-eerste-lijn)