Publicatie

Publicatie datum

Zorg door de logopedist in de eerste lijn. Jaarcijfers 2018 en trendcijfers 2016-2018.

Verberne, L., Dool, J. van den, Schermer, T. Zorg door de logopedist in de eerste lijn. Jaarcijfers 2018 en trendcijfers 2016-2018. Utrecht: Nivel, 2019. 19 p.
Download de PDF
Dit rapport geeft inzicht in het zorgproces, de zorginhoud, de zorgevaluatie en de kenmerken van patiënten die worden behandeld door de logopedist in de eerstelijnsgezondheidszorg. Hiervoor zijn gegevens gebruikt van logopedisten met een eigen praktijk en van logopedisten die in loondienst zijn.