Publicatie

Publicatie datum

Zorg door de oefentherapeut, Cesar/Mensendieck: jaarcijfers 2016 en trendcijfers 2011-2016.

Dool, J. van den. Zorg door de oefentherapeut, Cesar/Mensendieck: jaarcijfers 2016 en trendcijfers 2011-2016. www.nivel.nl: NIVEL, 2017. 29 p.
Download de PDF
Dit rapport geeft inzicht in de populatie van patiënten die de oefentherapeut bezoekt, het zorgproces in de oefentherapiepraktijk, de zorginhoud en de zorgevaluatie. De gegevens in dit rapport beperken zich tot de reguliere oefentherapie. Verbijzonderingen worden buiten beschouwing gelaten.