Publicatie

Publicatie datum

Zorg door de oefentherapeut: jaarcijfers 2013 en trendcijfers 2009-2013.

Barten, D.J., Verberne, L., Koppes, L. Zorg door de oefentherapeut: jaarcijfers 2013 en trendcijfers 2009-2013. www.nivel.nl: NIVEL, 2015. 33 p.
Download de PDF
Dit rapport bevat cijfers over gezondheid en reguliere, oefentherapeutische zorg van 2983 patiënten, behandeld door 43 oefentherapeuten Cesar Mensendieck in 31 oefentherapiepraktijken.

Enkele bevindingen:
 Van de patiënten die in 2013 behandeld werden bij de oefentherapeut was 73% vrouwen de gemiddelde leeftijd van de patiënten was 42 jaar.
 De mediaan van het aantal behandelingen per kalenderjaar ligt op 7 behandelingen.
 25% van de patiënten komt op eigen initiatief bij de oefentherapeut.
 In 2013 was ‘Lage rugpijn zonder uitstraling’ (18%) het meest voorkomende gezondheidsprobleem van patiënten bij de oefentherapeut.
 Bij 28% van de patiënten is in 2013 een meetinstrument gebruikt tijdens de behandeling.
 Tussen 2009 en 2013 is een toename te zien in zittingen bij de patiënt thuis, screenings en intakes.
 In 2013 had 60% van de patiënten de behandeldoelen volledig bereikt bij beëindiging van de behandeling.