Publicatie

Publicatie datum

Zorg door de oefentherapeut: jaarcijfers 2017 en trendcijfers 2013-2017.

Dool, J. van den, Schermer, T. Zorg door de oefentherapeut: jaarcijfers 2017 en trendcijfers 2013-2017. www.nivel.nl: NIVEL, 2018.
Download de PDF
Patiëntkenmerken
- 70% van de patiënten bij de oefentherapeut is vrouw.
- De gemiddelde leeftijd van patiënten is 43 jaar.

Omvang Zorggebruik
- Gemiddeld krijgt een patiënt 9 behandelingen.
- Gemiddeld duurt de behandeling 15 weken.

Verwijzing
- 32% van de mensen komt via Directe Toegankelijkheid bij de oefentherapeut.

Gezondheidsproblemen
- De meest voorkomende klachten zijn spier-, pees- en fascie-aandoeningen van de cervicale en lumbale wervelkolom. Veel voorkomende klachten die hieronder vallen zijn bijvoorbeeld pijn aan de nek/schouder en lage rugpijn.

Meetwaarden
- Het aandeel patiënten waarbij minimaal één meetinstrument gebruikt wordt tijdens de hele behandeling is 4% lager ten opzichte van 2016.
- De Patiënt Specifieke Klachtenlijst is het meest gebruikte meetinstrument.

Behandeling
- Het gebruik van richtlijnen door oefentherapeuten is in 2017 lager dan in de jaren 2016, 2015 en 2014.
- De richtlijn ‘Aspecifieke nek- en schouderklachten’ wordt het meest gebruikt.
(aut. ref.)