Publicatie

Publicatie datum

Zorg door de oefentherapeut: jaarcijfers 2017 en trendcijfers 2013-2017.

Dool, J. van den, Schermer, T. Zorg door de oefentherapeut: jaarcijfers 2017 en trendcijfers 2013-2017. www.nivel.nl: NIVEL, 2018. 28 p.
Download de PDF
Dit rapport geeft inzicht in de populatie van patiënten die de oefentherapeut bezoekt, het zorgproces in de oefentherapiepraktijk, de zorginhoud en de zorgevaluatie. De gegevens in dit rapport beperken zich tot de reguliere oefentherapie. Verbijzonderingen worden buiten beschouwing gelaten.

Vraagstellingen
1. Wat zijn kenmerken van patiënten die worden behandeld door de oefentherapeut?
2. Wat is het zorggebruik van patiënten bij de oefentherapeut?
3. Hoeveel mensen komen er via een verwijzing of directe toegankelijkheid bij de oefentherapeut?
4. Wat zijn de meest voorkomende gezondheidsproblemen die de oefentherapeut behandelt?
5. Wat is het resultaat van de behandeling?