Start
Einde

Burgerplatform Online informatie over mijn medicatie

Datum 10 oktober 2018
Tijd 10.00-15.00u, inloop met koffie & thee vanaf 9.30
Locatie Nivel, Utrecht
Dagvoorzitter Dolf de Boer MBA, Programmaleider Zorg vanuit patiëntenperspectief, Nivel
Gespreksleiders Mattanja Triemstra, senior onderzoeker Zorg vanuit patiëntenperspectief
Marcia Vervloet, senior onderzoeker Farmaceutische zorg, Nivel
   
Genodigden Burgers vanuit het Consumentenpanel van het Nivel
   
Programma #BurgerPlatform #mijnmedicatie @Nivel_research
   
09.30 Ontvangst
   
10.00 Welkom & introductie BurgerPlatform 'Online informatie over mijn medicatie'
Dolf de Boer, dagvoorzitter
   
10.30 Toelichting & Interactie ronde 1
Waarom houdt de overheid zich bezig met het verbeteren van online informatie over medicatie?

Nanneke Hendricks, programmamanager Goed Gebruik Geneesmiddelen, College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)
   
11.15 Toelichting & interactie ronde 2
"Het profileren van informatiebehoeften voor communicatie op maat"

Annemiek Linn, Assistant Professor Health Communication aan de Universiteit van Amsterdam, Amsterdam School of Communication Research (ASCoR)
   
12.15 Lunch
   
13.00 Toelichting & interactie ronde 3
Pitches over de betrokken websites

Erol Hofmans, coördinerend webredacteur, CBG
Ton Drenthen, programmaleider Preventie en Patiëntenvoorlichting, NHG
Maaike de Wit, wetenschappelijk medewerker bij het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP
Gerda Weits, PR & Communicatie, beoordelaar, Lareb
   
14.30 Reflectie en toekomstperspectief
o.l.v. Dolf de Boer, dagvoorzitter
   
15.00 Afsluiting
   
Download het programma