Onderzoek

Binnen het onderzoeksprogramma Farmaceutische Zorg richt mijn onderzoek zich vooral op het goed gebruik van geneesmiddelen door patiënten. Dat doe ik enerzijds door me direct op de patiënt te richten, door bijvoorbeeld in kaart te brengen wat hun ervaringen zijn met geneesmiddelen en welke problemen zij ervaren in het gebruik en te onderzoeken welke interventies de therapietrouw kunnen bevorderen. Anderzijds doe ik dat door mij te richten op het verbeteren van de communicatie tussen patiënt en zorgverlener, en dan met name het apotheekteam, door hen handvatten te geven om de patiënt (beter) te ondersteunen bij hun geneesmiddelgebruik. Voorbeelden van ontwikkelde instrumenten zijn een online feedback communicatietraining voor het apotheekteam (COM-MA) om de patiëntgerichte communicatie aan de balie te verbeteren. Een praktische, uitnodigende vragenset waarmee apothekersassistenten aan de balie mogelijke problemen in het gebruik kunnen signaleren en bespreken met de patiënt (TRIAGE). En in samenwerking met UPPER/UU de RALPH gesprekshandleiding om mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden tijdig te herkennen in de apotheek en op maat te begeleiden. Sinds 2017 werk ik een dag in de week als gastonderzoeker bij de Amsterdam School of Communication Research (ASCoR) in Amsterdam.

Onderzoek doen waarvan de resultaten een duidelijke meerwaarde hebben voor met name patiënten, maar ook zorgverleners (het apotheekteam), is wat ik belangrijk vind. Zien dat je met je onderzoek een behoefte vervult en dat de resultaten ook echt opgepakt worden, daar word ik enthousiast van.

Publicaties

CV

Professioneel verleden
2017 – heden: senior onderzoeker Farmaceutische Zorg bij het Nivel
2017 – heden: gastonderzoeker bij Amsterdam School of Communication Research (ASCoR) van de Universiteit van Amsterdam
2013 – 2017: postdoc onderzoeker Farmaceutische Zorg bij het Nivel
2008 – 2013 : promovenda, promotieonderzoek bij het Nivel gecombineerd met uitvoering van diverse projecten binnen Farmaceutische Zorg
2005 – 2008: junior onderzoeker bij het Nivel binnen de themagebieden Farmaceutische Zorg en Zorgvraag voor Chronisch Zieken en Gehandicapten
Opleiding
2008 – 2013 :Promotieonderzoek naar verbeteren van therapietrouw van diabetes type 2 patiënten (promotiedatum: 22 mei 2013)
1997 – 2003 :Medisch technische informatica, specialisatie Medische Beeldverwerking, Universiteit Utrecht (afstudeerdatum: 22 mei 2003)

Cursussen
Adherence Data Analysis in R (2020, 2021)
Implementation science (2014, 2016, 2017, 2018)
Leerwerktraject Accelerate Your Impact (2017-2018)
Workshop Professioneel Netwerken (2016)
Workshop Onderhandelen of Managen (2014)
Qualitative and Quantitative Research Methods in Pharmacy Practice and Medicine Use (2009)
Multilevel Modeling in Public Health and Health Services Research (2009)
Regression analysis (2008)
Pharmaceutical Policy Analysis (2007)
Klinimetrie, het ontwikkelen en evalueren van meetinstrumenten (2005)
Lidmaatschappen en bestuurswerkzaamheden
2018 – heden Lid van Therapietrouw Expertise Centrum Noord Nederland (MEACON)
2018 – heden: Lid van SIG Adherence van de European Society Clinical Pharmacy (ESCP)
2017 – heden: Lid van Patient Provider Interaction (PPI) network
2010 – heden: Lid van International Society of Medication Adherence (ESPACOMP)
2008 – heden: Lid van Onderzoeksschool CaRe, Netherlands School of Primary Care Research